PRIMARIA COMUNEI TETOIU

Judetul Valcea

BUGET

COMUNA TETOIU JUDETUL VALCEA NR. 2391 DIN 02.07.2014 NOTA, Suma totala la plati restante la 30.06.2014 , este de 72529 lei , din care: -furnizori neachitati in suma de 1600 lei din care: - stema - 1600 lei -indemnizatii -70929 lei PRIMAR, INTOCMIT, Antonie Lucian Buretea Emilia I. PLATI RESTANTE 30.06.2014 TOTAL Sold la finele perioadei anului Sold la inceputul pag. 1 Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare TOTAL JUDET 0 PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care: 40001 1.097 72.529 72.529 -sub 30 de zile(rd.151+301) 40002 1.097 25.071 25.071 - peste 30 de zile (rd.152+302) 40003 47.458 47.458 PLATI RESTANTE - TOTAL 40150 SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care: 1.097 72.529 72.529 -sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+ 40151 281+291) 1.097 25.071 25.071 - peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+ 40152 272+282+292) 47.458 47.458 Plati restante catre furnizori,creditori din operatii 40160 comerciale(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101, ct.4620109)(rd.161+162+163+165+166)din care: 1.097 1.600 1.600 -sub 30 de zile 40161 1.097 1.600 1.600 Plati restante fata de alte categorii de persoane, 40250 (ct.4270300,ct.4290000,ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258),din care: 70.929 70.929 -sub 30 de zile 40251 23.471 23.471 - peste 30 de zile 40252 47.458 47.458 Conducatorul institutiei Conducatorul compartimentului financiar contabil II. Sinteza platilor restante si arieratelor 30.06.2014 Explicatie Plati restante Plati restante aferente programelor nationale Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) Nr rd 0 1 1.1 2 2.1 3 3.1 4 4.1 total din care arierate total din care arierate din care arierate din care arierate total total 48.307 72.529